مواد هوشمند
دسته‌بندی نشده

تحقیق در مورد مواد هوشمند و کاربردشان

مواد هوشمند موادی هستند که در مقابل تغییرات محیط عکس‌العمل نشان می‌دهند و در فناوری‌های پیشرفته کاربردهای فراوانی دارند. در این تحقیق به موضوعاتی همچون مواد هوشمند چیست؟ انواع مواد هوشمند و کاربردهای مواد هوشمند پرداخته می‌شود.